mark_schakt_anlaggning
  • Vi säljer och levererar material efter dina önskemål. Jord, makadam och krossmaterial.
  • Vi utför alla typer av sprägningsarbeten både ovan och under jord.
  • Vi utför även mindre injekteringsarbeten för att förhindra vattenläckage ur bergväggar och schaktbottnar.
  • Vi utför kompletta anläggningsarbeten som exempelvis markstensytor, kullerstensytor, murar, asfaltering, dräneringsarbeten, plantering och gräsytor.

Alla typer av schaktarbeten…

Vi utför alla typer av schaktarbeten, stora som små. Det är bara fantasin och tillstånd som sätter gränserna. Vi har ett brett utbud av entreprenadmaskiner anpassade för just ditt behov. Det vi erbjuder inom entreprenadmaskiner är hjul- och bandburna grävmaskiner, hjullastare, dumpers, grävlastare, bandlastare och mobilkranar. Andra produkter kopplade till entreprenadmaskiner såsom tungavstängning, körplåtar, containers och väghyvlar, likaså om du behöver hjälp med specialtransport av din grävmaskin.

schakt

Vill ni ha en offert?

Kontakta oss idag!