om-oss

HLF Fastighets AB…

HLF Fastighets AB är ett familjeföretag som startade 2003. Vi har bred kompetens och branscherfarenhet av byggentreprenader av alla dess former inom nybyggnad, vindsvåningar, utbyggnader, renoveringar av innergårdar, mark och schaktarbeten.

 

Våra olika certifieringar:

  • HLF har inlett arbete med att ansluta sig till anslutna till BF9K
  • HLF har bas U och bas P
  • HLF är ett våtrumscertifierat företag enligt BKR
  • HLF certifierad kontrollansvarig. Behörighet N
  • HLF har specialkompetens inom området betongreparationer utbildade av CBI (Cement och Betonginstituet) www.cbi.se
  • Alla UE ska vara godkända och auktoriserade inom sina arbetsområden HLF har ett fortlöpande arbete med olika typer av utbildningar inom branschen