garage

Den bidragande orsaken…

Under vintertid drar bilarna med sig salt in. Det absorberas av betongen, och det i sin tur orsakar att betongen “sprängs sönder” samtidigt som armering och balkar börjar rosta. Detta medför att bärförmågan i konstruktionen minskar. Oftas kan man inte se skadornans omfattning med blotta ögat. Det är därför viktigt av säkerhetsskäl att man utför regelbundna inspektioner.

HLF Fastighets AB utför inspektioner och sammanställer sedan rekommendtioner om vilka insatser som behöver göras för att säkerställa ett P-hus eller garage.Om inspektionen visar att punktinsatser eller i vissa fall en totalrenovering behöver göras erbjuder HLF Fastighets AB en renoveringsplan och offert på det arbete som behöver utföras. Vi tar totalansvar för hela projektet – rivning, gjutning, beläggning, målning och slutbestiktning.Vi har kunskapen, utrustningen och vår policy är att alltid leverera projekt i tid och med hög kvalitet.

Arbetet leds under hela processen av våra duktiga projekt- och arbetsledare med specialkompetens inom området betongreparationer, utbildade av CBI (Cement och Betonginstitutet)

Är Ert parkeringshus en säkerhetsrisk?

Förutom att HLF Fastighets AB är proffs på renovering av innergårdar så är vi också professionella på renovering av P-hus och garage. Problematiken är densamma, söndervittrad betong och rostad armering som försämrar konstruktionens bärförmåga.

Omfattande renovering av parkeringsgarageMicrosoft Word - Omfattande renovering av parkeringsgarage

Vill ni ha en offert?

Kontakta oss idag!