betong

Reparations- och underhållsarbeten kräver kompetens.


Reparation och underhåll kräver ofta en större kompetens än vid nybyggnad. Valda material och reparationsmetoder måste vara kompatibla med befintlig betong samtidigt som arbetsutförandet kräver specialkunskap om de material och metoder som används.
Felaktiga utföranden kan ge reparationer med mycket korta livslängder. Även säkerheten kan äventyras. Det har förekommit att man ”fusklagar” skador på p-däck och sedan täcker ytan med en beläggning av epoxi eller liknande. Skadorna kan då fortsätta att utvecklas under epoxiskiktet och de är då svårupptäckta.
Äldre balkonger är ett annat exempel. Det förekommer att man underlåter att kontrollera balkongernas bärande delar. Dessa påfrestningar kan vara exempelvis klorider från salta vindar eller vatten, föroreningar och koldioxid som leder till karbonatisering. För att förlänga tiden mellan två betongreparationer monterar HLF ett ytskydd för att fördröja nedbrytningen.

Betongreparationer

Betongkonstruktioner åldras långsamt. På sikt bryts en armerad betongkonstruktion ned vilket förr eller senare kräver reparation och underhåll. Hur snabbt detta går är beroende av ett flertal olika faktorer. Med dagens byggteknik och kunnande kan vi bygga konstruktioner med väldigt långa livslängder. Felaktigt arbetsutförande, olämplig projektering och/eller olämpliga materialval kan dock ibland resultera i kortare livslängder och därmed påskynda reparationsbehovet.

betong_2

Vill ni ha en offert?

Kontakta oss idag!